Betingelser Athyna Moda

Reoler kan reserveres via link fra vores hjemmeside www.athynamoda.dk, man kan dog også komme i butikken og få hjælp til booking. Varer solgt i kommission byttes ikke og tages ikke retur.

Fortrydelsesret

Når du booker en reol, har du selvfølgelig 14 dages fortrydelsesret på evt. fremtidige bookinger, som er som minimum 1 uge ad gangen. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, så kigger du bare ind til os i butikken, og her vil du kunne få dine penge tilbage. Bemærk venligst at dette skal gøres inden 7 dage fra din booking forlængelse (Som er uge til uge). 

Kommission

Kommission (15%) fratrækkes automatisk din opgørelse af det samlede salg, inden fortjenesten udbetales.

Erhverv

Det er IKKE tilladt at drive momsregistreret forretning fra din reol.

Abb. på reol
Er du blevet glad for et bestemt reolnummer som du gerne vil beholde ? Som udgangspunkt har du KUN ret til et given reolnummer for den periode hvor du har betalt.  Ønsker du derfor at lave en længerevarende aftale om en bestemt reol, så kontakt os så vi kan få skrevet det i systemet. Vi kan kun forlænge leje på en reol hvis den IKKE allerede er udlejet til anden side.

Når du skal starte

Når reolen er booket, kan du opsætte dine varer allerede en time før lukketid dagen før din booking starter. Hvis du uden forudgående aftale ikke har ibrugtaget din reol i løbet af den første dag af en bestilte periode, forbeholder vi os ret til at forsøge at udleje den igen.

Du kan frit bruge vores bøjler. Vi har hængt 35 op til at starte på (voksentøj), hvilket svarer til hvad vi tillader du kan have hængende af gangen (Selvfølgelig kan der hænge flere hvis det er tyndt sommertøj tøj, hvilket også er helt ok), vil du have en hylde mere på, så siger du ´bare til 🙂 Er det børnetøj kan du have op til 70 bøjler hængende fordelt på 2 bøjlestænger. 


Du skal selv sørge for, at alle varer er mærket korrekt med stregkoder fra de udleverede ark og påskrevet pris og en beskrivelse af varen. Generelle beskrivelser som “tøj” eller “sko” anses ikke som korrekt beskrivelse af varen.

Varesikring

Vi har gratis alarmer som udleveres i kassen. Vi er meget overvåge over for butikstyve men kan desværre ikke garantere noget, så anvend alarmer på dyre varer. Athyna Moda kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, og Athyna Moda er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller tyveri, kan din Indboforsikring eventuelt dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

Ejendomsret og varebetingelser

Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på den bookede reol, det er ikke tilladt at sælge kopivarer, eller varer som er racistiske eller på anden måde stødende. Vi ønsker ikke at have varepartier købt fra Wish, Ebay etc. Det er ikke uden foregående tilladelse tilladt at reklamere eller udøve anden form for markedsføring på reolen. Overtrædelse vil medføre fjernelse af disse varer og effekter uden varsel. Personalet har desuden ret til at afvise varer, som vurderes skadelige for butikkens standard, som f.eks. beskidte, ildelugtende eller uhygiejniske. Mindstepris på varer der kan sælges i Athyna Moda er i Tøj afdelingen 5.- kr. og i Ting afdelingen 2 kr. for varer i webshop er det 25.- kr.

Orden og opfyldning

Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for din reol, men vi rydder løbende op og hænger de varer på plads som evt. er blevet prøvet. Du er mere end velkommen til at fylde op med varer så ofte, du ønsker. Skal du bruge ekstra stregkoder koster disse 10 kr. for et ark ekstra prismærker (Der er 64 stregkoder på et ark).

Varer uden prismærke

Hvis en vare mister sit prismærke eller findes i butikken efter lejen er slut, vil den blive placeret ved område med varer uden prismærke i butikken. Det er derfor fornuftigt at holde øje med, om man kan genkende sager på reolen – også efter ophørt lejeperiode, da mange ting først dukker op, når andre lejere pakker sammen. Varer uden prismærke opbevares i afdelingen i minimum 14 dage, hvorefter de tilfalder Athyna Moda, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge varen.

Prismærkning og ændring af pris

Undgå at prismærke direkte på tøjet, skoene, taskerne ect., da disse så meget nemt kan falde af. Ønsker du at ændre en pris på en vare undervejs, SKAL der sættes nyt prismærke på varen, da overstregede priser er ugyldige af sikkerhedsmæssige årsager.

Det er også en god ide at skrive bag på manilamærke hvad det er for en vare, dette læser vi nemlig når en vare kommer til kassen. 

Ved lejeperiodens ophør

Reolen skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Du skal huske at medbringe ID, og du er selv ansvarlig for at tømme standen. Det er vigtigt, at alle prismærker bliver siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Personalet har ret til at kontrollere varerne.

Er reolen ikke tømt rettidigt, vil Athyna Moda pakke varerne ned, hvilket koster et administrationsgebyr på 350 kr. uden aftale. Det koster 40 kr. pr påbegyndt dag, når Athyna Moda opbevarer dine varer. Varerne vil blive opbevaret i en uge, hvorefter de tilfalder Athyna Moda.

Udbetaling af dit overskud

Athyna Moda udbetaler 85% af det samlede salg til dig. Udbetalingen sker direkte ved overførsel til din konto. Af hensyn til personalets sikkerhed opbevarer vi ikke kontanter i butikken, og vi kan ikke udbetale din fortjeneste i kontanter.

Vi opgør salg på reoler hver 14. dag og udbetaler herefter til din konto. Afhængig af hvor travlt der er i butikken, kan du forvente ca. + en uges ekspeditionstid.   

Fortrolighedspolitik

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Kundekommunikation

Alle generelle informationer udsendes i facebook gruppen for reol lejere. det er derfor MEGET vigtigt at man melder sig ind i denne gruppe.